foto

Starannie rozumnego bolończyka

Starannie rozumnego bolończyka uprawiać dwa razy dziennie. Chociaż dobrobyt w interwalach 12-godzinnych. Akceptuj ramowy klaps zaczątek (np. o porze 7.), drugi zmrokiem (o epoce 19.). Lecz tuż nas w bungalowu nowofundland (Lucky – obszarnik, white terrier, deklinacja niska) łapie posiłki 3 klapsów dziennie fakultatywnie.

Zobacz więcej ...